Legitymacja szkolna

Informuję, iż z dniem 30 września 2019 r. utraciły ważność legitymacje szkolne (e-legitymacja plastikowa, papierowa oraz m-legitymacja w smartfonie).  Aby przedłużyć ich ważność należy je podbić pieczątką lub przykleić aktualny hologram. W tym celu proszę zgłosić się do dyrektora szkoły. Uczniowie, którzy chcą mieć wersję w smartfonie muszą także przynieść telefon aby  zaktualizować aplikację lub wgrać nową.