Namaluj historię swoich dziadków

6 czerwca 2019 r. w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Rzeszowie wręczone zostały nagrody laureatom i opiekunom XII edycji konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych  i gimnazjów „Namaluj historię dziadków”.

Celem konkursu było upowszechnianie znajomości historii najnowszej wśród dzieci i młodzieży, rozbudzanie zainteresowań historycznych, wychowanie patriotyczne w oparciu
o przekaz pokoleniowy.

Prace miały dotyczyć, historii Polski w latach 1939-1989 i powstać w wyniku inspiracji opowiadaniem osoby, która żyła w okresie, którego dotyczyła opowieść. Powinny prezentować zdarzenia, w które opowiadające osoby były bezpośrednio zaangażowane. Mogły być to również wydarzenia, które znają one z przekazów osób już nieżyjących (opowieści rodzinne itp.). 

W kategorii klas VII-VIII szkoły podstawowej i gimnazjum: uczennica  Izabela Wrotniak zdobyła III miejsce – opiekun Pani mgr Teresa Siekaniec.

Serdecznie gratulujemy