Samorząd szkolny

Samorząd Szkolny w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący   – Natalia Pudysz
Zastępca              – Wiktoria Chrapek
Sekretarz             – Kinga Kamińska
Skarbnik              – Patrycja Wrotniak, Sylwia Pudysz

 

Opiekun Samorządu Pani Katarzyna Zabój, Grażyna Opałka