Samorząd szkolny

Samorząd Szkolny w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący   – Izabela Wrotniak
Zastępca              – Natalia Kowal
Sekretarz             – Kinga Kamińska, Oliwia Siry
Skarbnik              – Kamila Sokolik

 

Opiekun Samorządu Pani Mirosława Sowa