Składka na Komitet Rodzicielski

Składka na Komitet Rodzicielski wynosi w roku szkolnym 2019/2020 – 40 zł od dziecka. Zebrane pieniądze będą wykorzystane na organizację zabawy choinkowej, Dnia Dziecka, wigilii szkolnej, przygotowanie paczek dla dzieci.  Termin do końca grudnia 2019 r.