Wykaz pracy logopedy

HARMONOGRAM PRACY LOGOPEDY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PAWŁOKOMIE

Wrzesień

9.IX.2019 r. – (poniedziałek) 12.00 – 14.00

23.IX.2019 r. – (poniedziałek) 12.00 – 14.00

Październik

07.X.2019 r. – (poniedziałek) 12.00 – 14.00

21.X.2019 r. – (poniedziałek) 12.00 – 14.00

Listopad

04.XI.2019 r. – (poniedziałek) 12.00 – 14.00

25.XI.2019 r. – (poniedziałek) 12.00 – 14.00

Grudzień

09.XII.2019 r. – (poniedziałek) 12.00 – 14.00

Luty

03.II.2020 r. – (poniedziałek) 12.00 – 14.00

17.II.2020 r. – (poniedziałek) 12.00 – 14.00

Marzec

02.III.2020 r. – (poniedziałek) 12.00 – 14.00

16.III.2020 r. – (poniedziałek) 12.00 – 14.00

30.III.2020 r. – (poniedziałek) 12.00 – 14.00

Kwiecień

20.IV.2020 r. – (poniedziałek) 12.00 – 14.00

Maj

04.V.2020 r. – (poniedziałek) 12.00 – 14.00

18.V.2020 r. – (poniedziałek) 12.00 – 14.00

Czerwiec

01.VI.2020 r. – (poniedziałek) 12.00 – 14.00

15.VI.2020 r. – (poniedziałek) 12.00 – 14.00

 

Zajęcia logopedyczne będą prowadzone przez Panią Grażynę Pyś.