X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Podobnie jak w poprzednim roku szkolnym, w dniu 02.10.2020 r. w naszej szkole odbędzie się X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Zachęcamy uczniów klas III – VIII do jej przypomnienia i utrwalenia. Szczegóły na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły i w klasopracowni matematycznej oraz u nauczycieli matematyki.