Zadania dla klasy V

Na tej stronie internetowej szkoły będą publikowane zadania i polecenia dla klasy V przygotowane przez nauczycieli z poszczególnych przedmiotów.  Mogą to być testy, uzupełnianie ćwiczeń, notatki do zeszytu, czytanie lektur, samodzielne przerabianie materiału. 

W środę 25 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ABY STRONA BYŁA BARDZIEJ CZYTELNA,  ZADANIA I POLECENIA Z POPRZEDNICH TYGODNI SĄ UMIESZCZANE W ZAKŁADCE ARCHIWUM

———————————————————————— 

JĘZYK POLSKI

TYDZIEŃ    6.IV – 08 IV 2020 r. 

 1. Temat: O świecie przedstawionym w utworze A. Szklarskiego „Tomek w krainie kangurów”. 6.IV.2020

Notatka do zeszytu:

Akcja rozgrywa się w 1902 r. od czerwca do listopada. 

Miejsce akcji to Warszawa- zabór  rosyjski, Australia – od Port Augusta do Melbourne.

Bohaterowie pierwszoplanowi:…( proszę wpisać trzech)………………………………

Bohaterowie  drugoplanowi :

pan Clark, Bentley, Allan, Tony, poszukiwacze złota.

Chronologiczny plan  wydarzeń:

(Proszę uzupełnić luki i dopisać brakujące punkty planu)

 1. Pobyt u wujostwa Karskich w Warszawie po śmierci matki.

2.Przybycie tajemniczego gościa.

3.Planowana wyprawa do …………………

4.Wyjazd do Triestu i spotkanie z ………….

5.Zapoznanie z załogą   ” A…………..”.

6.Zwiedzanie Port- Saidu i Cejlonu.

7.Oko w oko z ………….

8.Przypłynięcie do Port Augusta w Australii.

9.Rozbicie obozu obok farmy pana Clarka.

10.Polowanie na kangury.

11.Zakładanie  ……………. na zwierzęta.

12.Opowieści o wielkich podróżnikach Australii.

!3.Burza piaskowa i gwałtowna ulewa.

14.(dopisz)………………………………….

15………………………………………………..

16…………………………………………………………….

17……………………………………………………..

18…………………………………………..

19…………………………………………………….

20……………………………………………………..

Przejrzeć  ze zrozumieniem  lekturę.

Proszę zrobić zdjęcie i przesłać do 7 kwietnia na maila: lucynafran@gmail.com

Powodzenia!

 

8. Temat: Fauna i flora w utworze A. Szklarskiego „Tomek w krainie kangurów”. 07.04.2020

Notatka do zeszytu:  

Proszę wpisać , co to jest:  

FLORA-……………..

FAUNA-……………..

Proszę wypisać z lektury:

AUSTRALIJSKA FAUNA:  np.  ptaki lirogony, strusie emu, wombaty, itd………………………………………………………………………………………………………………………….

AUSTRALIJSKA  FLORA:  np.eukaliptusy, mimozy, cedry, itd………….

Proszę zrobić zdjęcie i przesłać do 8 kwietnia na maila: lucynafran@gmail.com

 

Powodzenia!

 

 

 1. Temat: ” Najciekawsza przygoda Tomka  w utworze A. Szklarskiego ” –  opowiadanie z dialogiem. 8.IV.2020

Notatka do zeszytu:  

Uwaga!

Podczas pisania opowiadania postaraj się wprowadzić dialogi, – wówczas będzie ono dynamiczne oraz elementy opisu np. przyrody , emocji –  a wtedy stanie się barwne.

Pamiętaj o proporcjach wstępu, rozwinięcia i zakończenia oraz o akapitach.

POWODZENIA!

 

Proszę zrobić zdjęcie i przesłać do 15 kwietnia na maila: lucynafran@gmail.com

 

Powodzenia!

 

 1.  

———————————————————————— 

MATEMATYKA

TYDZIEŃ    6.IV – 08 IV 2020 r.

W dniu 07.04.2020r. Temat lekcji: Zależności między jednostkami pola – cd.

Nie piszemy nowego tematu lekcji tylko dopisujemy datę 07.04.2020r. do lekcji wcześniejszej. Następnie proszę rozwiązać zad. 3 i 4 w zeszycie ćwiczeń na str. 94, wykonać zdjęcie rozwiązanych zadań i przesłać mailem do dnia 08.04.2020r. Chętni uczniowie mogą rozwią­zywać zadania z podręcznika i zapisywać w zeszycie pod tematem lekcji – nie jest to jed­nak czynność obowiązkowa. W przypadku pytań i problemów proszę o kontakt tel. 606322742 lub na mojego messengera.  mail: pawelbanas@wp.pl

W dniu 08.04.2020r. Temat lekcji: Pole równoległoboku.

Proszę o zapisanie tematu lekcji i przeanalizowanie ćwiczeń i przykładów w podręczniku na str. 188 – 189. W lepszym zrozumieniu tematu pomóc może obejrzenie filmu https://www.youtube.com/watch?v=BFp_NAC9rAw Następnie proszę rozwiązać zad. 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń na str. 95, wykonać zdjęcie rozwiązanych zadań i przesłać mailem do dnia 08.04.2020r. Chętni uczniowie mogą rozwiązywać zadania z podręcznika i zapisywać w zeszycie pod tematem lekcji – nie jest to jednak czynność obowiązkowa. W przypadku pytań i problemów proszę o kontakt tel. 606322742 lub na mojego messengera.  mail: pawelbanas@wp.pl

———————————————————————— 

HISTORIA

TYDZIEŃ    6.IV – 08 IV 2020 r.

Temat: Kryzys i odbudowa Państwa Polskiego – 06.04.2020r.

 

 1. Polska po śmierci Bolesława Chrobrego.
 2. Rządy Mieszka II.
 3. Reformy przeprowadzone przez Kazimierza Odnowiciela.
 4. Polska za panowania Bolesława Śmiałego.

Co wiesz na temat konfliktu między królem Bolesławem Śmiałym a biskupem Stanisławem.

 

Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego – 08.04.2020r.

 1. Rządy Władysława Hermana i Sieciecha.
 2. Walki o władzę między Bolesławem Krzywoustym a Zbigniewem.
 3. Statut Bolesława Krzywoustego 1138r.

Zadanie: Napisz czego dotyczył statut Bolesława Krzywoustego.   Zrób zdjęcie i wyślij na maila:    walendowska.maria@gmail.com

———————————————————————— 

GEOGRAFIA

TYDZIEŃ    6.IV – 08 IV 2020 r.

Temat: Krajobraz śródziemnomorski     08.04.2020r.

 1. Na podstawie mapy str. 136 napisz, gdzie występuje krajobraz śródziemnomorski i scharakteryzuj klimat tej strefy – klimat ogram str. 136.
 2. Wyjaśnij czym jest makia.

Zadanie: Na podstawie różnych źródeł informacji opisz wybraną atrakcję turystyczną w rejonie Morza Śródziemnego.   Zrób zdjęcie i wyślij na maila:    walendowska.maria@gmail.com

———————————————————————— 

PLASTYKA

TYDZIEŃ    6.IV – 08 IV 2020 r.

Realizacja tematu z poprzedniego tygodnia. Zobacz w archiwum. 

———————————————————————— 

TECHNIKA

TYDZIEŃ    6.IV – 08 IV 2020 r.

Wielki Piątek – dzień wolny.

———————————————————————— 

BIOLOGIA

TYDZIEŃ    6.IV – 08 IV 2020 r.

Temat lekcji: Poznajemy rośliny nagonasienne.  7 IV

Notatka: przepisać „To najważniejsze!” ze str. 136 w podręczniku.

Zadania do wykonania:

 1. Przeczytać uważnie tekst w podręczniku str. 129-136 i zrobić zadania w zeszycie ćwiczeń str. 87-90.
 2. Wejdźcie na link: https://epodreczniki.pl/a/nagonasienne/DEi6p4Sl1 przejrzyjcie go dokładnie i wykonajcie ćwiczenia interaktywne na końcu (zadanie dla chętnych).

 

 

———————————————————————— 

JĘZYK ANGIELSKI

TYDZIEŃ    6.IV – 08 IV 2020 r.

Subject: (bez nowego tematu – kontynuacja z piątku 3.04.2020 o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych). 6 i 7.04.2020

Wydrukuj i wklej lub przepisz do zeszytu załącznik w Wordzie rozesłany do wszystkich z klasy. Przeczytaj kilka razy, przetłumacz, co zadane i postaraj się nauczyć. Zrób do zeszytu ćwiczenie 1 ze strony 69 i przyślij je do 8.04.2020.

Zrób zdjęcie. Zadanie przyślij do 8.04.2020. catherine2000@poczta.onet.pl

———————————————————————— 

MUZYKA

NA CAŁY OKRES ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DO 10 KWIETNIA 2020 r.

2. Temat: „Muzyka źródeł”                                                                                                                  

 

 1. Polecenie:
 2. Na podstawie przesłanego pliku mp3 ,naucz się piosenki „ Prośba o pomyślny dzień” (podręcznik str.119). Po zaznajomieniu się z linią melodyczną piosenki , zaśpiewaj piosenkę z akompaniamentem mp3.

Piosenkę należy umieć zaśpiewać solo lub w grupie na oceny. Nie jest obowiązkowa nauka tekstu piosenki na pamięć, jedynie poprawne zaśpiewanie melodii piosenki (z pomocą podręcznika).

 1. Proszę utrwalić piosenkę „Witaj majowa jutrzenko” oraz „Jak długo w sercach naszych”.

Te  piosenki będą potrzebne do występu publicznego ,dlatego tekst piosenki proszę nauczyć się na pamięć (po powrocie do szkoły będę oceniał).

 1. Przeczytaj z podręcznika str. 120-121

Notatka do zeszytu. Wypisz najstarsze instrumenty.

Podkłady

  

 

———————————————————————— 

RELIGIA

TYDZIEŃ    6.IV – 08 IV 2020 r.

Temat: Pan Jezus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia – biorę udział w Triduum Paschalnym.[kat.60].   06.04.2020

 

Przeczytaj katechezę w podręczniku.

Uzupełnij ćwiczenia.

https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw

 

Niech Zmartwychwstały Chrystus Pan obdarzy Wasze Rodziny zdrowiem, pokojem i radością!

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY!