Zadania dla klasy VI

Na tej stronie internetowej szkoły będą publikowane zadania i polecenia dla klasy VI przygotowane przez nauczycieli z poszczególnych przedmiotów.  Mogą to być testy, uzupełnianie ćwiczeń, notatki do zeszytu, czytanie lektur, samodzielne przerabianie materiału. 

W środę 25 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ABY STRONA BYŁA BARDZIEJ CZYTELNA,  ZADANIA I POLECENIA Z POPRZEDNICH TYGODNI SĄ UMIESZCZANE W ZAKŁADCE ARCHIWUM

———————————————————————— 

JĘZYK POLSKI

TYDZIEŃ    6.IV – 08 IV 2020 r. 

 1. Temat: Elementy świata przedstawionego w lekturze Edmunda Niziurskiego „Sposób na Alcybiadesa”. 06.04.2020

Notatka:

 Czas akcji: rok szkolny 1960/ 1961.

Miejsce wydarzeń :

szkoła, podwórko, ogród , Wędzarnia, Młodzieżowy Dom Kultury, ruiny zamku w Czersku, ulice i Rynek Starego Miasta w Warszawie.

Bohaterowie:

( proszę wypisać samodzielnie)………………

Narrator: …………………..

 

Problematyka:

 Proszę uzupełnić luki, aby uzyskać logiczną całość:

Utwór „Sposób na Alcybiadesa”  to zabawna powieść o zmaganiach  ……………………z klasy………… ze………………………………………………………….Chłopcy poszukują idealnego………………….na „…………”, który zapewniłby komfort……………………………………………………..bez przesadnego wysiłku ze strony………………

W poszukiwaniu sposobu rej wodzą główni bohaterowie  :  ………………………………………………………………………….

Obrotni chłopcy trafiają na godnego przeciwnika, starszego kolegę …………………………………………………….., który „sprzedaje ” im……………………………………………………..

 

„Sposób” okazuje się chytrą pułapką zastawioną przez …………….., który sprowadza uczniów klasy ósmej na drogę solidnego  samokształcenia.  Działa on niepostrzeżenie i nie ma nic wspólnego z  tradycyjnym kuciem.

Ponieważ to powieść młodzieżowa, a szkoły i profesorowie zawsze będą istnieć,  uczniowie ciągle będą poszukiwać  ‚……………………………………………………..”.Ale należy pamiętać, że 

 ” sposób” na ” gogów” to jednocześnie doskonały sposób na solidne , mimowolne  samokształcenie.  Nawet   „dryfowanie ” wymaga

 

Autor powieści ukazuje również drugą- inna stronę  sytuacji.   Przy całej zabawie, jaką mają  uczniowie z realizowaniem…………………………..,  okazują profesorom należyty   ………………,nigdy nie przekraczają  zasad dobrego……………………………, grzeczności.

 

Proszę  sobie na  ten temat przejrzeć ze zrozumieniem  lekturę. 

6.Zadanie domowe:

Uzupełnić notatkę.  Napisać streszczenie tej powieści  w dzienniczku lektur.

 

Proszę zrobić zdjęcie i przesłać do 8 kwietnia na maila: lucynafran@gmail.com

 

Pozdrawiam Was! 

 

 

 

 1. Temat:  Nauczyciel  też człowiek – w  świetle powieści Edmunda Niziurskiego „Sposób na Alcybiadesa”. 07.IV.2020

Notatka:

Szkoła we wspomnieniach Ciamciary to miejsce, które po latach wywołuje miłe emocje, budzi uczucie tęsknoty. Niektórzy nauczyciele mają ” okres  ochronny”.

Kierując się powyższymi wskazówkami, wybierz 2  dowolnych nauczycieli z lektury i pisemnie omów ich np. zalety i wady (nie wybieraj Alcybiadesa- o nim  na osobnej lekcji).

 

Proszę  sobie na  ten temat pracować z   lekturą. 

Zadanie domowe:

Uzupełnić notatkę.  Napisz krótką odpowiedź : Gdybyś był nauczycielem, jaki zastosowałbyś sposób, aby zachęcić  uczniów do nauki?

Proszę zrobić zdjęcie i przesłać do 9 kwietnia na maila: lucynafran@gmail.com

 

Pozdrawiam Was! 

 

 1. Temat:  Charakterystyka profesora Misiaka-  Alcybiadesa na podstawie  powieści Edmunda Niziurskiego . 8.IV.2020

Notatka:

 Przypomnienie: pamiętaj o budowie charakterystyki postaci (  przedstawienie bohatera,  wygląd zewnętrzny, cechy umysłu ,intelektu i osobowości poparte przykładami z lektury,  ocena postaci). 

 

Proszę  sobie na  ten temat pracować z   lekturą. 

Zadanie domowe:

Proszę napisać charakterystykę postaci pana profesora Misiaka (samodzielnie, nie kopiować z internetu).

Proszę zrobić zdjęcie i przesłać do 16 kwietnia na maila: lucynafran@gmail.com

 

Pozdrawiam Was! 

 

 

———————————————————————— 

MATEMATYKA

TYDZIEŃ    6.IV – 08 IV 2020 r. 

W dniu 06 i 08.04.2020r. Temat lekcji: Zapisywanie równań.

Proszę o zapisanie tematu lekcji i przeanalizowanie ćwiczeń i przykładów w podręczniku na str. 193 – 194, a następnie rozwiązać zad. 1 – 5 w zeszycie ćwiczeń na str. 96 – 97, wykonać zdjęcie rozwiązanych zadań i przesłać mailem do dnia 08.04.2020r. W zrozu­mieniu tematu pomóc może obejrzenie filmu https://www.youtube.com/watch?v=cfx0U50Gg6Q Chętni ucznio­wie mogą rozwiązywać zadania z podręcznika i zapisywać w zeszycie pod tema­tem lekcji – nie jest to jednak czynność obowiązkowa. W przypadku pytań i problemów proszę o kontakt tel. 606322742 lub na mojego messengera.  mail: pawelbanas@wp.pl

———————————————————————— 

HISTORIA

TYDZIEŃ    6.IV – 08 IV 2020 r. 

Temat: Republika Francuska      06.04.2020r.

 1. Obalenie monarchii we Francji i proklamowanie republiki.
 2. Terror jakobiński.
 3. Upadek jakobinów i powołanie dyrektoriatu.

Zadanie: Wyjaśnij znaczenie terminów: republika, gilotyna, radykalizm, jakobini, terror, dyrektoriat.  Zrób zdjęcie i wyślij na maila:    walendowska.maria@gmail.com

———————————————————————— 

GEOGRAFIA

TYDZIEŃ    6.IV – 08 IV 2020 r. 

Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec    07.04.2020r.

 1. Na podstawie mapy str. 130 opisz położenie Niemiec, sąsiadów, krainy geograficzne.
 2. Opisz zmiany w przemyśle, które dokonały się w całych Niemczech oraz w Nadrenii Północnej-Westfalii od lat 60. XX wieku. Do sprawdzenia po powrocie do szkoły.

———————————————————————— 

BIOLOGIA

TYDZIEŃ    6.IV – 08 IV 2020 r. 

Temat lekcji: Ssaki – kręgowce, które karmią młode mlekiem.   7 IV

Notatka: przepisać punkty „To najważniejsze!” ze str. 135 w podręczniku.

Zadania do wykonania:

 1. Przeczytajcie uważnie lekcję w podręczniku ze stron: 131 – 135 i zróbcie zadania 1, 2, 3, 7, 9 w zeszycie ćwiczeń ze strony 106 – 110.
 2. Wejdźcie na podaną stronę www (e-podręcznik) https://epodreczniki.pl/a/ssaki/D1CMJfuas przejrzyjcie ją dokładnie i zróbcie zadania interaktywne na końcu (dla chętnych).

———————————————————————— 

JĘZYK ANGIELSKI

TYDZIEŃ    6.IV – 08 IV 2020 r. 

Subject: „Reporting an event”. Ćwiczenia słuchowe. 6.04.2020

Odsłuchaj z płyty ćwiczenie 1 na stronie 70 z podręcznika. Uzupełnij i przepisz do zeszytu. Przesłuchaj również ćw. 2 i przepisz je do zeszytu. W razie problemów ze zrozumieniem, skorzystaj ze słownika. Zadania przyślij do 8.04.2020.

Zrób zdjęcie. Zadanie przyślij do 8.04.2020. catherine2000@poczta.onet.pl

 

Subject: Easter. Święta Wielkanocne. Wzbogacamy słownictwo. 8.04.2020

Wyszukaj w słowniku (lub Internecie) 20 słówek po angielsku związanych ze Świętami i przepisz je do zeszytu. Zadanie to jest do sprawdzenia po powrocie do szkoły.

 

———————————————————————— 

TECHNIKA

TYDZIEŃ    6.IV – 08 IV 2020 r. 

Temat: Elementy elektroniki.     08.04.2020r.

Podręcznik str. 54

 1. Wypisz w zeszycie urządzenia elektroniczne znajdujące się wokół nas.
 2. Wypisz urządzenia, z jakich Ty korzystasz, na co dzień.
 3. Naucz się symboli elementów elektronicznych ( nazwa, symbol, opis) str. 54.

Jeżeli wystąpią jakieś trudności proszę kierować pytania na adres: tsiekaniec@wp.pl

Powodzenia i pozdrawiam – Teresa Siekaniec

———————————————————————— 

PLASTYKA

TYDZIEŃ    6.IV – 08 IV 2020 r. 

Realizacja tematu z poprzedniego tygodnia. Zobacz w archiwum.

———————————————————————— 

MUZYKA

NA CAŁY OKRES ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DO 10 KWIETNIA 2020 r.

2. Temat: „Powietrzna muzyka ”                                                                                                         

 

 1. Polecenie:
 2. Na podstawie przesłanego pliku mp3 ,naucz się piosenki „ Orkiestry dęte” (podręcznik str.119). Po zaznajomieniu się z linią melodyczną piosenki , zaśpiewaj piosenkę z akompaniamentem mp3.

Piosenkę należy umieć zaśpiewać solo lub w grupie na oceny. Nie jest obowiązkowa nauka tekstu piosenki na pamięć, jedynie poprawne zaśpiewanie melodii piosenki (z pomocą podręcznika).

 1. Proszę utrwalić piosenkę „Witaj majowa jutrzenko” oraz „Jak długo w sercach naszych”.

Te  piosenki będą potrzebne do występu publicznego ,dlatego tekst piosenki proszę nauczyć się na pamięć (po powrocie do szkoły będę pytał).

 1. Przeczytaj z podręcznika str. 139-141

Notatka do zeszytu. Ze strony 152 przepisz trzy pierwsze punkty  „kropki” – (To już wiemy!)

 1. Posłuchaj utworu : Henry Mancini, Peter Gunn, temat z filmu „Blues Brothers”.

Wypisz, na jakich instrumentach wykonano partie solowe w utworze?

– Jan Różewicz, „Szabasówka” (polka) z repertuaru Zespołu Akordeonistów Tadeusza Wesołowskiego.

Opisz nastrój utworu.

Podkłady:

———————————————————————— 

RELIGIA

TYDZIEŃ    6.IV – 08 IV 2020 r. 

Temat: Apostolski zapał buduje wspólnotę Kościoła. [kat,37]  – 06.04.2020

 

Przeczytaj katechezę w podręczniku.

 • Zwróć uwagę w jaki sposób rozprzestrzeniało się chrześcijaństwo w Europie.

https://www.youtube.com/watch?v=_lT-LXtyj9k

Uzupełnij ćwiczenia. [możesz przesłać na Messengera lub amycka1973@gmail.com]

 

Temat: Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. – 08.04.2020

 [nie ma tej katechezy w podręczniku]

 

Zapisz w zeszycie:

1 .Zmartwychwstanie Chrystusa jest źródłem mocy życia chrześcijańskiego.

 1. Każdy chrześcijanin powinien głosić Dobrą Nowinę o Zmartwychwstałym Chrystusie.

https://www.youtube.com/watch?v=-ISCa-jAbxo

 

Niech Zmartwychwstały Chrystus Pan obdarzy Wasze Rodziny zdrowiem, pokojem i radością!

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY!