Zadania dla klasy VII

Na tej stronie internetowej szkoły będą publikowane zadania i polecenia dla klasy VII przygotowane przez nauczycieli z poszczególnych przedmiotów.  Mogą to być testy, uzupełnianie ćwiczeń, notatki do zeszytu, czytanie lektur, samodzielne przerabianie materiału. 

W środę 25 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ABY STRONA BYŁA BARDZIEJ CZYTELNA,  ZADANIA I POLECENIA Z POPRZEDNICH TYGODNI SĄ UMIESZCZANE W ZAKŁADCE ARCHIWUM

———————————————————————— 

JĘZYK ANGIELSKI

TYDZIEŃ   6.IV – 08 IV 2020 r. 

Subject: Cumulative grammar. Ćwiczenia gramatyczno – leksykalne. 7.04.2020

Wykonaj 2 zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 1 str.37 i zad. 1 str. 43.  Przyślij zdjęcia do 9.04.2020.   catherine2000@poczta.onet.pl

Subject: Easter. Święta Wielkanocne. 8.04.2020

Wyszukaj w Internecie i zrób krótką notatkę o Świętach (w języku angielskim). Zadanie do sprawdzenia po powrocie do szkoły.

———————————————————————— 

MATEMATYKA

TYDZIEŃ   6.IV – 08 IV 2020 r. 

W dniu 06-07.04.2020r. Temat lekcji: Notacja wykładnicza – cd.

Proszę o zapisanie tematu lekcji i przeanalizowanie ćwiczeń i przykładów w podręczniku na str. 240 – 241, a następnie w zeszycie pod tema­tem lekcji rozwiązać 5 dowolnych zadań z podręcz­nika na str. 242 – 244, wykonać zdjęcie rozwiązanych zadań i przesłać mailem do dnia 08.04.2020r. W przypadku pytań i problemów proszę o kontakt tel. 606322742 lub na mojego messengera.   mail: pawelbanas@wp.pl

 

W dniu 08.04.2020r. Temat lekcji: Sprawdzian wiadomości o potęgach.

W środę o godz. 12.00 prześlę na maile uczniów sprawdzian wiadomości o potęgach. Po napisaniu sprawdzianu proszę wykonać zdjęcie rozwiązanych zadań i przesłać ma­ilem do godz. 14.00. W przypadku pytań i problemów proszę o kontakt tel. 606322742 lub na mojego messengera.   mail: pawelbanas@wp.pl

———————————————————————— 

FIZYKA

TYDZIEŃ   6.IV – 08 IV 2020 r. 

W dniu 06.04.2020r. Temat lekcji: Zasada zachowania energii mechanicznej.

Proszę przeczytać tekst w podręczniku na str. 215 – 216, a następnie w zeszycie pod tematem lekcji rozwiązać zad. 6 lub 7 z podręcznika na str. 218, wykonać zdjęcie rozwiązanych zadań i przesłać mailem do dnia 08.04.2020r. W zrozumieniu tego tematu lekcji po­móc może obejrzenie filmu https://www.youtube.com/watch?v=jon7KeZht28 W przypadku pytań i problemów proszę o kontakt tel. 606322742 lub na mojego messengera.  mail: pawelbanas@wp.pl

———————————————————————— 

JĘZYK POLSKI

TYDZIEŃ   6.IV – 08 IV 2020 r. 

Temat: Przecinek w zdaniu złożonym.      7.04.2020.

Wiadomości, strona 199. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1.,str.200. Przepisz też schemat  o przecinku w zdaniu złożonym ze strony 202.

 

Temat: Żyć w świecie wyobraźni.     8.04.2020.

Podręcznik, strona 221. Zapoznaj się z biografią Katarzyny Majgier, przeczytaj fragmenty „Marzycielek”. Przeanalizuj polecenia pod tekstem, wykonaj pisemnie ćwiczenie 10. ze strony 223.

Zrób zdjęcie. Wykonane zadania prześlij do oceny. Mail:      grazyna73wp1@wp.pl

———————————————————————— 

JĘZYK NIEMIECKI

TYDZIEŃ   6.IV – 08 IV 2020 r. 

Temat: Schreibt das in die Hefte!  Utrwalanie tworzenia trybu rozkazującego   6.IV.2020

Obejrzyj film przypominający zasady tworzenia trybu rozkazującego czasownika. https://www.youtube.com/watch?v=Jm9oT0d0Qck

Wykonaj ćwiczenie 4 i 5 ze strony 92 w podręczniku. Odpowiedzi wpisz do zeszytu.

Zadanie domowe: Wykonaj ćwiczenie 27 z rozdziału 4 w zeszycie ćwiczeń.

———————————————————————— 

HISTORIA

TYDZIEŃ   6.IV – 08 IV 2020 r. 

Temat: Narodziny faszyzmu     06.04.2020r.

 1. Włochy po I Wojnie Światowej.

– kryzys gospodarczy , wzrost nastrojów nacjonalistycznych,

– powstanie Narodowej Partii Faszystowskiej we Włoszech na czele Benito Mussolini,

– 1922r. marsz na Rzym „Czarnych koszul”, objęcie rządów przez Mussoliniego.

 1. Traktaty laterańskie.
 2. Narodziny narodowego socjalizmu zwanego nazizmem

– Adolf Hitler i Mein Kampf.

Napisz, jakie założenia w swojej książce zawarł Adolf Hitler.

– założenie przez Hitlera Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej (NSDAP).

 1. Przejęcie władzy przez Adolfa Hitlera 1933r. – III Rzesza.

– noc „długich noży”.

 1. Zbrodnie nazistów

– zakładanie w Niemczech obozów koncentracyjnych

– ustawy norymberskie 1935r.

– „noc kryształowa” 1938r.

———————————————————————— 

GEOGRAFIA

TYDZIEŃ   6.IV – 08 IV 2020 r. 

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu „Usługi w Polsce”   06.04.2020r.

 1. Przygotować zadania w podręczniku str. 180 i zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zrób zdjęcie i wyślij na maila:    walendowska.maria@gmail.com

———————————————————————— 

BIOLOGIA

TYDZIEŃ   6.IV – 08 IV 2020 r. 

Temat lekcji: Podsumowanie wiadomości z działu: Regulacja nerwowo – hormonalna.  7 IV

Notatka: przepisać tabelę z podsumowania na str. 190.

Zadania do wykonania:

Przeczytać uważnie treść podsumowania str.190 i zrobić w zeszycie zadania: ”Wiesz czy nie wiesz?” ze str. 191-192 w podręczniku.

 

Temat lekcji: Ustny sprawdzian wiadomości z działu: „Regulacja nerwowo – hormonalna”. (lekcja online na zoomie, z włączonymi kamerkami, obecność obowiązkowa).    8 IV

———————————————————————— 

CHEMIA

TYDZIEŃ   6.IV – 08 IV 2020 r. 

Temat lekcji: : Rozpuszczalność substancji w wodzie.  7 IV

Notatka:

 1. Pojęcie rozpuszczalności substancji (wyjaśnić w zeszycie na podstawie podręcznika).

Zadania do wykonania:

 1. Wejdźcie na link: https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/DYLjUQ1XO zapoznajcie się z nim dokładnie i wykonajcie ćwiczenia interaktywne i polecenia.
 2. Korzystając z krzywych rozpuszczalności substancji na str.178 wykonać w zeszycie zadania z podręcznika: 1, 3, 4 i 5 ze str. 183.

 

Temat lekcji: : Obliczenia związane z rozpuszczalnością substancji.   8 IV

Zadania do wykonania:

 1. Korzystając z krzywych rozpuszczalności substancji na str.178 wykonać w zeszycie zadania z podręcznika: 2, 6, 7 i 8 ze str. 183 w podręczniku.
 2. Zrobić zadania z ćwiczeń ze str. 92-94 zad. 19, 20, 24, 25.

———————————————————————— 

PLASTYKA

TYDZIEŃ   6.IV – 08 IV 2020 r. 

Realizacja tematu z poprzedniego tygodnia. Zobacz w archiwum.

———————————————————————— 

MUZYKA

NA CAŁY OKRES ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DO 10 KWIETNIA 2020 r.

 

2. Temat: „Powietrzna muzyka ”                                                                                                       

 

 1. Polecenie:
 2. Na podstawie przesłanego pliku mp3 ,naucz się piosenki „ Wrażenia” (podręcznik str.132). Po zaznajomieniu się z linią melodyczną piosenki , zaśpiewaj piosenkę z akompaniamentem mp3.

Piosenkę należy umieć zaśpiewać solo lub w grupie na oceny. Nie jest obowiązkowa nauka tekstu piosenki na pamięć, jedynie poprawne zaśpiewanie melodii piosenki (z pomocą podręcznika).

 1. Przeczytaj z podręcznika str. 133-138
 2. Notatka do zeszytu. Opisz krótko muzykę XX w. oraz wypisz jej twórców.
 3. Wykonaj pracę plastyczną (w zeszycie przedmiotowym do muzyki) inspirowaną wysłuchanym utworem muzycznym : Claude Debussy, „Światło księżyca” z Suite bergramasque na fortepian. Oddajcie w swojej pracy nastrój kompozycji. Posłużcie się wyłącznie plamami barwnymi, bez ukazywania szczegółów i stosowania konturów.

Podkład

———————————————————————— 

RELIGIA

TYDZIEŃ   6.IV – 08 IV 2020 r.

Temat: Rozwój Kościoła w średniowieczu. [36]. – 06.04.2020

 

Przeczytaj katechezę w podręczniku. Zapoznaj się z :

https://www.youtube.com/watch?v=uXTXXTgEdhQ

Zapisz notatkę:

W średniowieczu Kościół szybko się rozwijał i chrystianizował nowe ludy. Sprzyjały temu również nowo powstałe zakony. W tym czasie w sposób znaczący Kościół tworzył europejską kulturę, angażując się w życie religijne i społeczne.

Uzupełnij ćwiczenia. [możesz przesłać na Messengera lub amycka1973@gmail.com]

Zad. Domowe: W czasie wieczornej modlitwy zwróć się do Boga słowami:

Boże Ojcze, Ty budujesz swój Kościół z żywych i wybranych kamieni. Dziękujemy Ci za to, że przez Chrzest Święty nas również włączyłeś do swojego Ludu. Chcemy w nim trwać i budować go. Każdego dnia dajesz nam okazję do czynienia dobra i ubogacania wspólnoty Kościoła.

Prosimy Cię, Boże Ojcze, wspieraj nas nieustannie darami Ducha Świętego, abyśmy z Twoją pomocą realizowali nasze zadania

 

Temat:. Triduum Paschalne centrum roku liturgicznego.[kat. 53]. – 08.04.2020

Przeczytaj katechezę w podręczniku. Zapoznaj się z :

https://www.youtube.com/watch?v=bwjbKp4pt6E

Wyjaśnienie:

Święte dni przygotowania do uroczystości Zmartwychwstania noszą nazwę Triduum Paschalnego. Termin ten (z języka łacińskiego) oznacza trzy dni, w których wspominane są męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Stanowią one najważniejsze wydarzenia w ciągu całego roku liturgicznego. W tym czasie celebrujemy to, co Bóg w swoim Synu Jezusie Chrystusie uczynił dla naszego zbawienia. Z miłości do nas cierpiał, umarł i zmartwychwstał. Uwielbiamy Go i głosimy Jego zmartwychwstanie.

Zapisanie notatki

Obchody Triduum Paschalnego to najważniejsze wydarzenia roku liturgicznego. Przeżywamy w nich mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które stanowią źródło naszego odkupienia.

https://www.youtube.com/watch?v=cr-k47fhAB0

Posłuchaj

https://www.youtube.com/watch?v=2y3rF6Lb_wY

Uzupełnij ćwiczenia. [możesz przesłać na Messengera lub amycka1973@gmail.com]

 

Niech Zmartwychwstały Chrystus Pan obdarzy Wasze Rodziny zdrowiem, pokojem i radością!

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY!