Zajęcia z matematyki

Od początku roku szkolnego w każdą środę, przed zajęciami odbywają się w naszej szkole zajęcia dla uczniów klasy VIII przygotowujące ich do egzaminu ósmoklasisty z matematyki – „Egzamin z matematyki nie taki straszny”. Założeniem zajęć jest pomoc uczniom w gruntownym powtórzeniu oraz utrwaleniu wiadomości i umiejętności badanych na egzaminie z matematyki. Regularne rozwiązywanie zadań przez ósmoklasistów na pewno ułatwi uczniom odniesienie sukcesu na egzaminie.