Zapisy dzieci do szkoły

Informuję, iż w dalszym ciągu można zapisywać dzieci trzyletnie, czteroletnie, pięcioletnie i sześcioletnie do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Pawłokomie. 

Przyjmujemy również zapisy do Szkoły Podstawowej.

 

Formularze dostępne na stronie szkoły w zakładce Do pobrania.

Wnioski można dostarczyć do szkoły lub wysłać skan ewentualnie zdjęcie na adres mailowy szkoły lub na Messenger.