Zbieramy makulaturę

Samorząd Szkolny w Pawłokomie prosi o wsparcie akcji „Makulatura na misje – na budowę studni w Afryce”.  W dniach od 7 do 18 października 2019 r. będzie można przynosić do szkoły makulaturę (tj. papier, zniszczone książki, niepotrzebne podręczniki, kartony, papierowe opakowania, gazety itp.). Wszystko prosimy powiązać sznurkiem.