Dni bez telefonu

Informuję, iż w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach. Wyjątkiem mogą być zajęcia, w których telefon będzie wykorzystany do prowadzenia zajęć za zgodą nauczyciela prowadzącego.  Wprowadziliśmy również od 1 września 2019 r. w ramach działań profilaktycznych tzw….
Read more

Ubezpieczenie uczniów

Informuję, iż kwota ubezpieczenia grupowego za ucznia w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 30 zł.  Pełny zakres oferty ubezpieczniowej, ochrony oraz opcji dodatkowych znajduje się w zakładce  „Dokumenty szkolne”. Informuję jednocześnie, że ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Rodzic także może wybrać korzystniejsze…
Read more