Dni bez telefonu

Informuję, iż w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach. Wyjątkiem mogą być zajęcia, w których telefon będzie wykorzystany do prowadzenia zajęć za zgodą nauczyciela prowadzącego. 

Wprowadziliśmy również od 1 września 2019 r. w ramach działań profilaktycznych tzw. „dni bez telefonu”.  W poniedziałki i czwartki zakazuje się korzystania z telefonów również w czasie przerw.  

Takie dni bez dzwonienia, smsowania, robienia zdjęć, przeglądania internetu, korzystania z dostępnych w aparacie aplikacji spowoduje, że odzyskany czas przeznaczymy na rozmowy, spotkania towarzyskie, czy nawet czytanie gazet lub książek.

Takie formy walki z uzależnieniem od telefonu są coraz bardziej popularne w swiecie i wiele szkół wprowadza ich do swojego zwyczaju.