Legitymacje szkolne

Informuję, iż z dniem 30 września 2020 r. utraciły ważność legitymacje szkolne (e-legitymacja plastikowa, papierowa oraz m-legitymacja w smartfonie).  Aby przedłużyć ich ważność należy je podbić pieczątką lub przykleić aktualny hologram. W tym celu proszę zgłosić się do dyrektora szkoły….
Read more

OBOWIĄZKOWE MASECZKI

Od 10 października 2020 r. w całym kraju w przestrzeni publicznej, m.in. w sklepach, autobusach i na ulicach, trzeba nosić maseczki. Ponadto trzeba je nosić w budynkach użyteczności publicznej m.in. administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, szkołach, przychodniach, bankach, restauracjach,…
Read more