Kontakt

ADRES

Szkoła Podstawowa w Pawłokomie
Pawłokoma 24, 36-065 Dynów
woj. podkarpackie, powiat rzeszowski.
NIP 813 -375 -42 -80

REGON 69167886

TELEFON / E-mail
Dyrektor Szkoły: (16) 6522030, 

e-mail:  sp.pawlokoma@gmail.com

Organ prowadzący: Urząd Gminy w Dynowie

Numer konta Rady Rodziców: 71 9093 0007 2001 0003 5259 0001

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Pan Marek Mołoń – Dyrektor Szkoły

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Pan Paweł Banaś – kontakt e-mail: pawelbanas@wp.pl 

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników Szkoły Podstawowej w Pawłokomie i wychowanków są dostępne u Administratora Danych Osobowych

DANE DO FAKTURY

Nabywca:

Gmina Dynów

ul. Ks. Józefa Ożoga 2

36-065 Dynów

NIP 813 33 03 318

Odbiorca:

Szkoła Podstawowa w Pawłokomie

Pawłokoma 24

36-065 Dynów