Samorząd szkolny

Samorząd Szkolny w roku szkolnym 2020/202

Przewodniczący   –
Zastępca              –
Sekretarz             –
Skarbnik              –

Opiekun Samorządu Pani Katarzyna Zabój, Grażyna Opałka