Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2021 r. o godz. 9.00 planowana jest msza święta. Po mszy (ok. godz. 9.30 – 9.45) spotykamy się w szkole. Na początek spotkanie ogólne na sali gimnastycznej. Zostaną tam przekazane najważniejsze informacje związane z pracą szkoły. Proszę o zachowanie szczególnych środków ostrożności i przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego autobus szkolny wyjedzie z Dynowa (parking obok Urzędu Gminy) o godz. 8.30. Powrót zaraz po zakończeniu uroczystości ok. godz. 10.30.

Następnie odbędzie się spotkanie z wychowawcami klas:

Klasa 0 a – Pani Aleksandra Karaś

Klasa 0 b i I – Pani Alicja Fuksa

Klasa II – Pani Janina Śliwa

Klasa III – Pani Danuta Kocyła

Klasa IV – Pani Diana El Jaoudi

Klasa V – Pani Agnieszka Myćka

Klasa VI – Pani Grażyna Opałka

Klasa VII – Pani Teresa Siekaniec

Klasa VIII – Pani Lucyna Frańczak

Jeśli to możliwe, nie będzie padać, proszę uczniów aby zabrali ze sobą plecaki lub inne torby. Będzie możliwość odebrania podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Jak co roku będzie możliwość zakupu obiadów. Koszt jednej porcji wynosi 5.40 zł.


Informacje ogólne dla rodziców i uczniów o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie od 1 września 2021r. z uwzględnieniem prawa oraz wytycznych sanitarnych

 1. Celem przestrzegania zaleceń GIS utrzymuje się reżim sanitarny na terenie szkoły polegający ogólnie na:
 • częstym wietrzeniu sal,
 • częstym myciu (lub dezynfekowaniu) rąk przez uczniów i nauczycieli,
 • ograniczeniu do niezbędnego minimum wejścia do szkoły przez rodziców i osoby postronne.
 • przestrzegania zasad dystansu
 • w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w przestrzeni wspólnej rekomenduje się zakładanie maseczek, w związku z tym każdy uczeń powinien być wyposażony w maseczkę.

2. Obiady uruchamiamy od 2 września

3. Szczegółowy plan dowozów będzie przekazany dzieciom dojeżdżającym

4. W szkole będą organizowane zajęcia wspomagające dla kl. 4-8 z programu MENiN. Będą obowiązywały zapisy na zajęcia. Szczegóły będą podane wkrótce.

5. Wchodzenie do szkoły rodziców jest OGRANICZONE do niezbędnego minimum. Zachęcamy do wzmacniania samodzielności dzieci, doprowadzania do wejścia szkoły i pozwoleniu dziecku wejść SAMODZIELNIE do szkoły.

6. Wyznacza się obszar przy wejściu do szkoły jako część wspólną, do której mogą wchodzić rodzice z zachowaniem reżimu i rozsądku.

7. Na czas nauki głównym środkiem współpracy i komunikacji jest dziennik VULCAN.

8. Dodatkowe środki komunikacji: telefon, Messenger, strona internetowa szkoły, facebook szkoły, e-mail

9. Rodzic zobowiązany jest podać wychowawcy klasy numery kontaktowe, pod którymi jest najczęściej dostępny, co daje gwarancję możliwie szybkiego kontaktu.

10. W przypadku wystąpienia zakażenia koronawirusem we współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Organem Prowadzącym Dyrektor może:

 • zawiesić pracę grupy, oddziału, kilku klas lub szkoły na określony czas;
 • wprowadzić model nauczania mieszany lub zdalny, w zależności od sytuacji;
 • skierować pracowników szkoły na kwarantannę.

11. Dziecko podejrzane o zarażenie, jeśli objawy wystąpią na terenie szkoły, zostanie otoczone opieką do czasu odebrania przez rodziców. Dyrektor w takiej sytuacji zobowiązany jest do postępowania zgodnie z poleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na podstawie odrębnych procedur ustalonych w szkole.

12. Do pracy w systemie mieszanym lub zdalnym wykorzystywane będą:

 • dziennik VULCAN,
 • materiały drukowane,
 • platforma edukacyjna GoogleSuite,
 • dopuszcza się również możliwość komunikacji poprzez komunikatory (meesenger, skype, whatsapp i inne), grupy społecznościowe, pocztę elektroniczną.

13. Nauczycieli, rodziców i uczniów obowiązuje szczególnie częste korzystanie z dziennika VULCAN celem ścisłej komunikacji.

14. Wprowadza się szczególne zasady sanitarne w świetlicy szkolnej.

15. Rekomenduje się zakładanie maseczek w przestrzeni wspólnej. Zaleca się posiadanie przez dziecko własnego żelu antybakteryjnego.

16. Ustala się miesiąc wrzesień czasem na edukację zachowań uczniów w sytuacji reżimu, poruszania się po szkole według ustalonych zasad i nadrabiania ewentualnych zaległości z poprzedniego roku, przygotowania uczniów pod kątem nauki zdalnej oraz analizy posiadania przez uczniów dostępu do sprzętu komputerowego w domu, co podyktowane jest zabezpieczeniem na wypadek wystąpienia zakażenia.

17. W czasie pobytu w szkole zaleca się częste przebywanie uczniów na powietrzu – plac zabaw , boisko, trawniki przy szkole

18. W związku z tym, że sporo rodziców odwozi dzieci do szkoły samochodem proszę o zachowanie szczególnej ostrożności na parkingu szkolnym.

19. Harmonogram pracy świetlicy będzie podany w czasie spotkania z wychowawcami 1 września.

Harmonogram pracy świetlicy będzie podany w czasie spotkania z wychowawcami 1 września.

WSZELKIE INNE INFORMACJE BĘDĄ NA BIEŻĄCO PODAWANE NA STRONIE SZKOŁY LUB NA STRONIE FACEBOOK.

.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status