Egzamin na kartę rowerową

W dniu 12 czerwca 2019 roku uczniowie klasy IV i V Szkoły Podstawowej przystąpili do egzaminu na KARTĘ ROWEROWĄ. 

Egzamin składał się z dwóch części:

  • części teoretycznej – polegającej na sprawdzeniu u uczniów znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, a także zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oraz udzielania pierwszej pomocy.
  • części praktycznej– do której przystępuje się po otrzymaniu pozytywnej oceny z części teoretycznej. W tej części sprawdzana była jazda na rowerze, poruszanie się po wyznaczonym pasie ruchu, zatrzymanie się we wskazanym miejscu, prawidłowe przygotowanie się do jazdy czy właściwe włączanie się do ruchu.

Egzamin przebiegał na specjalnie przygotowanym do tego placu obok budynku szkoły.
Pod czujnym i doświadczonym okiem Panów Policjantów z Komisariatu Policji w Dynowie, wszyscy zdający uczniowie dobrze poradzili sobie w obydwu częściach egzaminu.

Funkcjonariusz policji przypomniał również dzieciom zasady: bezpiecznego poruszania się po drodze, prawidłowego przejścia przez jezdnię, omówił jak zachować się, gdy zaczepi nas obca osoba lub gdy się zgubimy, przypomniał dzieciom zasady bezpieczeństwa podczas zabawy w domu i na podwórku (maszyny i urządzenia rolnicze). Policjant przestrzegał również uczniów przed korzystaniem z niestrzeżonych kąpielisk, rozpalaniem ognisk, organizowaniem zabaw w niebezpiecznych miejscach,
Celem spotkania było przypomnienie uczniom podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą, czy na drodze, uwrażliwienie na różne niebezpieczeństwa  oraz kształtowanie wyobraźni i myślenia przyczynowo – skutkowego.

 

Karta rowerowa – to dokument uprawniający do poruszania się rowerem po drodze. Jest to pierwsze prawo jazdy, które otrzymuje się po spełnieniu określonych warunków. Uczniowie uczą się, że trzeba być świadomym użytkownikiem drogi, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, którzy poruszają się na jezdni.

Gratulujemy zdobycia karty rowerowej …szerokiej drogi!