Uncategorized

Legitymacje szkolne

Informuję, iż z dniem 30 września 2020 r. utraciły ważność legitymacje szkolne (e-legitymacja plastikowa, papierowa oraz m-legitymacja w smartfonie).  Aby przedłużyć ich ważność należy je podbić pieczątką lub przykleić aktualny hologram. W tym celu proszę zgłosić się do dyrektora szkoły….
Read more