Powrót dzieci do szkół

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. W dalszym ciągu odbywają się zajęcia w oddziale przedszkolnym. Lekcje odbywają się według normalnego planu lekcji.

Najważniejsze zalecenia:

  1. Uczeń przychodzący do szkoły powinien być zdrowy.
  2. W drodze do szkoły oraz na przerwach obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic.
  3. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce.
  4. W czasie przerw oraz przed posiłkiem należy myć ręce wodą z mydłem.
  5. Trzeba unikać podawania sobie ręki, pożyczania przyborów szkolnych, dzielenia się słodyczami, napojami, itp.
  6. Należy zachować odpowiedni dystans.
  7. Jeśli w rodzinie (wspólnie zamieszkującej) ktoś jest chory na covid-19 uczeń zostaje w domu

Uczniowie klas IV – VIII kontynuują naukę zdalnie. Logujemy się do platformy GoogleSuite. Na kalendarzu oraz na Meet są wyszczególnione poszczególne lekcje na cały tydzień. Komunikujemy się poprzez GoogleSuite, dziennik elektroniczny, mailowo oraz na grupach na Messenger. Proszę przez weekend zalogować się i sprawdzić czy wszystko działa. Jeśli ktoś zapomniał hasła proszę to zgłosić.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN nauczanie zdalne jest obowiązkowe, nauczyciel ma obowiązek sprawdzać obecność, przeprowadzać sprawdziany i klasówki oraz odpytywać.

Przypominam, iż 29 stycznia 2021 r. kończy się pierwszy semestr. Uczniowie znają już proponowane oceny. Można je oczywiście poprawić. W tym celu należy kontaktować się z nauczycielem. Oceny z przedmiotów i zachowania muszą być wystawione najpóźniej do czwartku 28 stycznia.

Konsultacje dla klasy VIII (j. polski. matematyka. j. angielski) będą organizowane po uzgodnieniu terminu z nauczycielami.

Od poniedziałku będą wydawanie obiady. Można się też zapisać na obiad.

Bus dowożący dzieci jedzie w poniedziałek według wcześniejszego planu.

Wszelkie zmiany będą podawane na bieżąco na stronie internetowej oraz w dzienniku elektronicznym.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status